Adatkezelési Tájékoztató

 1. BEVEZETÉS

Jelen Szabályzat célja, hogy a www.organicworld.hu honlap (“Honlap”) látogatói részletes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataiknak az Organic World Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Szobránc köz 8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-285327; adószám: 25341218-2-42; “Szolgáltató”) általi kezeléséről, különösen a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

A Honlap működtetése során a Szolgáltató kötelezettséget vállal valamennyi hatályos adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartására, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a vonatkozó ajánlásaira, állásfoglalásaira. A Szolgáltató továbbá figyelemmel van és betartja a vonatkozó európai uniós jogszabályokat is, így különösen a személyes adatok kezeléséről szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

Az Ön egyes személyes adatainak kezelésére az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti gyűjtéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

Az Ön hozzájárulása alapján történő adatszolgáltatás önkéntes. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlap használata során korlátozott mértékben sor kerülhet az alábbi 3. pontban említett információk (így például IP cím és egyéb technikai adatok) kezelésére, amelyeket azonban nem vagy csak nehezen lehet Önnel összekapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor.

 1. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉS CÉLJA

A Honlapot Ön anélkül is látogathatja, hogy azonosítaná magát, rendelkezésünkre bocsátaná személyes adatait.

A Honlapon sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik (cookies) olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják Önt és tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs (click stream) adatok megmutatják számunkra, hogy Ön mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a Honlapon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását Honlapunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér Honlapunkra), elemezzük a Honlap forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Honlap használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy az Ön igényeinek való megfelelés érdekében Honlap megjelenését és tartalmát tökéletesítsük. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).

Mindazonáltal amikor meglátogatja a Honlapot, szerverünk webjelzők (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiák segítségével automatikusan rögzít bizonyos adatokat, mint például az Ön számítógépének IP-címe és ehhez kapcsolódó információk, mint például az internetszolgáltatójának neve, a böngészőjének típusa, operációs rendszerének megnevezése és nyelve, a weboldal, amelyről hozzánk látogatott, kulcsszavak és egyéb olyan böngésző kiegészítő (add-on) technológiák, amelyek tartalomszolgáltatásra alkalmasak, továbbá a Honlapon megtekintett lapok és azok megtekintésének sorrendje, a látogatás időpontja és –tartama. Ezeket az adatokat kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeljük.

A Honlapra látogatással Ön kifejezetten hozzájárul a sütik és webjelzők jelen Szabályzatban ismertetett használatához. A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Mindazonáltal, amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a tőlünk vagy más oldalakról érkező sütiket. Kérjük, további információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Mindazonáltal vegye figyelembe, hogy Honlapunk bizonyos területei csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök kikapcsolásával megakadályozhatja, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje.

A Szolgáltató a fenti adatokat addig kezeli, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és Ön között akár közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

 1. AZ ADATKEZELŐ

A Személyes adatokat a Honlap üzemeltetője, a Szolgáltató mint adatkezelő kezeli.

Név: Organic World Kft.

Cím: 1143 Budapest, Szobránc köz 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-285327

Adószám: 25341218-2-42

 1. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A Személyes Adatokat átadhatjuk olyan harmadik személyek részére, melyek részünkre adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységet végeznek (így például a Honlap üzemeltetése, adatbázis fenntartása, lekérdezések és adatelemzések elkészítése, hálózat állapotának vizsgálata, szolgáltatások megbízhatósága). Az ilyen adatfeldolgozók az Európai Gazdasági Térség területén helyezkednek el.

1.sz. adatfeldolgozó:

Plus Kreatív & Média Kft.

Cím: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. 2/46.,

Adószám: 24890410-2-43

Az adatfeldolgozás célja a Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás és technikai háttér biztosítása. A MediaCenter Hungary Kft. adatkezelési gyakorlatának megismerése érdekében kérjük látogasson el a www.mediacenter.hu weboldalra.

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a Weboldalt meglátogató Felhasználók.

Az adatfeldolgozás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

A Szolgáltató megoszthatja a Honlap látogatóiról szóló összesített és anonimizált információkat (így különösen a látogatottsági statisztikákat) az ügyfeleivel, partnereivel, más honlap látogatókkal és egyéb harmadik személyekkel abból a célból, hogy azokat tájékoztassa arról, hogy milyen típusú felhasználók látogatják a Honlapot, és hogy milyen módon használják azt.

 1. LINKEK

Honlapunk tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat, és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az oldalak nem állnak a Szolgáltató tulajdonában és azokat nem a Szolgáltató üzemelteti. Javasoljuk, hogy tanulmányozza ezen harmadik személyek oldalaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatát rendelkezésre bocsátja egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

 1. BIZTONSÁG

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban a Szolgáltató mindent megtesz az Ön személyes adatainak megóvása érdekében, így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – nem tudjuk garantálni, hogy jogosulatlan behatolás során bármely, számunkra Önök által átadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik személy.

 1. AZ ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését/zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

TÁJÉKOZTATÁS

Az Infotv. alapján Ön bármikor kérelmezheti tőlünk, hogy adjunk tájékoztatást az általunk folytatott adatkezelésről, így különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

Ön a tájékoztatásra irányuló kérelmét elküldheti számunkra e-mailben a hello@plus-kreativ.hu címre.

Az Infotv-ben foglaltaknak megfelelően kérelmének a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül írásban eleget teszünk. Ön az általunk folytatott adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben Ön az adott évben ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatás iránti kérelmet nyújt be, úgy azt költségtérítésért készítjük el. Az Ön által már megfizetett költségtérítés összegét az Ön részére visszatérítjük, amennyiben a személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kérelmét nem találjuk megalapozottnak és azt megtagadjuk, úgy a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel. Ebben az esetben Önt a jogorvoslati jogairól is tájékoztatjuk.

HELYESBÍTÉS

Az Infotv. alapján Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, amennyiben azt állapítja meg, hogy az általunk kezelt személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak.

A helyesbítés iránti kérelmét e-mailben az hello@plus-kreativ.hu címre küldheti el.

Amennyiben a helyesbítés iránti kérelmét nem találjuk megalapozottnak és azt megtagadjuk, úgy a kérelemének elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel. Ebben az esetben Önt a jogorvoslati jogairól is tájékoztatjuk.

TÖRLÉS, ZÁROLÁS

Az Infotv. alapján az Önre vonatkozó személyes adatokat töröljük, amennyiben:

 1. az adatkezelés jogellenes;
 2. Ön az adatainak törlését kéri (bizonyos kivételekkel);
 3. az Ön személyes adata hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki);
 4. az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett Ön kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák. Amennyiben kérelmének megfelelően a személyes adatait zároljuk, úgy a személyes adatait addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlés/zárolás iránti kérelmét e-mailben az hello@plus-kreativ.hu címre küldheti el.

Amennyiben a törlés/zárolás iránti kérelmét nem találjuk megalapozottnak és azt megtagadjuk, úgy a kérelemének elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel. Ebben az esetben Önt a jogorvoslati jogairól is tájékoztatjuk.

Az Ön törlés iránti kérelme kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésére az Ön hozzájárulása nélkül és az adatok törlését követően is jogosultak lehetünk az Infotv. rendelkezései alapján, amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése a nekünk mint adatkezelőnek a jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (Infotv. 6. §, illetve 95/46/EK irányelv 7. cikk c) és f) pontok).

TILTAKOZÁS

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a mi jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy a mi, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelést), valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik, továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozását az erre irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.

Ha az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és az adatokat zároljuk.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a fenti 15 napos határidőt elmulasztjuk, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogainak megsértése esetén Ön az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a székhelyünk szerinti megyei bíróság vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

 1. ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Amennyiben a jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, úgy kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: info@organicworld.hu

posta: Organic World Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Szobránc köz 8.)

 1. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Jelen Szabályzatot meghatározott időközönként felülvizsgáljuk és módosítjuk annak érdekében, hogy az megfeleljen mind a Szolgáltató célkitűzéseinek, mind a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben a jelen Szabályzat módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Honlapon közzétesszük.

 

Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.

 

Hatálybalépés ideje: 2023. március 1.